Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów 18 września 2017r. opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji „Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach”.

Ważniejsze zapisy:

1. Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te będą zanonimizowane co do klientów dokonujących zakupów.

2. Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.

3. Projekt dopuszcza stosowanie również kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku.

4. Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 rok.

5. Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2019 roku.

6. Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP Nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu Nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu Nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (nie można rozliczyć w koszty, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji.

7. Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 700 zł) ceny zakupu kasy. Jeśli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.

8. Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.

9. Podatnicy, którzy zakupią kasy z kopią papierową lub elektroniczną przed wejściem w życie projektowanej ustawy mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).

Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na online'owe.

HARMONOGRAM WYMIAN:

➡️od 01.2020
MECHANICY, WULKANIZACJA, SPRZEDAŻ PALIW

➡️od 07.2020
GASTRONOMIA, NOCLEGI, SPRZEDAŻ OPAŁU

➡️od 01.2021
FRYZJERZY, KOSMETYCZKI, BUDOWLANKA, LEKARZE, DENTYŚCI, PRAWNICY, POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ

____________________________________________________________________________________________

Przy zakupie kasy fiskalnej w NEKE załatwiamy

dostęp do internetu za 5 zł miesięcznie.

________________________________________________________________________________________________


Jakie korzyści dla właścicieli firm niesie on-line'owa rewolucja?

Otóż kasy on-line'owe wg najnowszej ustawy muszą mieć możliwość podłączenia terminala płatniczego. Do tej pory tylko niektóre kasy fiskalne miały taką funkcję. Innych plusów narazie nie odnotowaliśmy :)


Czy w 2019r. opłaca się kupować tradycyjne kasy fiskalne, skoro wkrótce będzie trzeba je wymienić?

To nie jest kwestia opłacalności, gdyż skoro leży na sprzedawcy taki obowiązek to nie ma innego wyjścia - musi zakupić w 2019r. tradycyjną kasę fiskalną. Na szczęście producenci przewidzieli tego typu problem i oferują kasy i drukarki fiskalne ONLINE READY, czyli takie, które można zakupić już dziś, a producent gwarantuje dostosowanie ich do onlinowości w odpowiednim dla sprzedawcy czasie. 


Jeżeli macie dodatkowe pytania odnośnie tego tematu piszcie lub dzwońcie do nas. Chętnie wyjaśnimy zmieniające się przepisy związanie z kasami fiskalnymi.