Jednym z obowiązków użytkownika kasy fiskalnej jest zlecanie przeglądów technicznych. Zgodnie z przepisami, „sprawdzenie” każdego ze stosowanych urządzeń powinno się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata.

Nowe zmiany w ustawie VAT zakładają jednak, że na podatnika, który nie dopilnuje tych formalności, zostanie nałożona kara w wysokości 500 zł. Grzywna ta będzie nakładana przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Co będzie podstawą do wydania takiej decyzji?

Po pierwsze, brak wpisu w książce serwisowej, który potwierdzałby wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego we właściwym terminie. Po drugie, w przypadku urządzenia fiskalnego online, niezarejestrowanie takiego zdarzenia w Centralnym Repozytorium Kas.

Podatnik, na którego zostanie nałożona taka grzywna, będzie musiał zapłacić 500 zł w terminie 14 dni – na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. W projekcie można też przeczytać, że wpływy z kar pieniężnych będą stanowiły dochód budżetu państwa.

ABY WYKONAĆ PRZEGLĄD TECHNICZNY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SWOJEGO SERWISU.