Kasy fiskalne online wprowadzają ducha naszych czasów w system podatkowy. Kasy "online" będą na stałe połączone z Centralnym Repozytorium Kas, do którego będą wysyłane dane dotyczące sprzedaży. Ministerstwo uważa, że taki sposób działania sprawi, że ewidencja będzie bardziej rzetelna. Na dodatek liczy, że sama świadomość monitorowania sprawi, że nieuczciwym sprzedawcom odechce się podejmowania prób oszustwa.

Zakres i cel zmian kas fiskalnych online

Wprowadzenie kas fiskalnych online jest regulowane przez dwa projekty aktów prawnych:

  • Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Wdrożenie nowych przepisów ma na celu:

  • uszczelnienie i walka z luką w VAT

  • zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych

  • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do repozytorium centralnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji, a także standardowego protokołu (‘Plug & Play’) do komunikacji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi

  • możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

3 Kategorie wprowadzania kas w poszczególnych branżach

Ministerstwo Finansów zaznacza, że z powodu licznych doniesień ze strony służb skarbowych wskazano branże o podwyższonym stopniu występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji. W związku z tym firmy z tego obszaru podzielono na trzy kategorie, z trzema odrębnymi terminami obowiązkowego wejścia kas online.

  • Od 1 stycznia 2019 r. kasy online będą musiały być stosowane przy sprzedaży paliw (benzyna, olej, gaz), naprawach samochodów w tym wulkanizacji;

  • od 1lipca 2019 r. w kasy online będą musiały być stosowane przy usługach gastronomicznych; przez placówki stacjonarne, ale również te, które powstają sezonowo;

  • od 1 stycznia 2020 r. kasy online będą musiały być stosowane w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, w działalności budowlanej, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, w kancelariach prawnych, a także w obiektach służących do poprawy kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

To lista branż które są zobowiązane do wymiany kas. Ustawa przewiduje kary pieniężne w wysokości 300 zł dla każdego przedsiębiorcy, który nie będzie miał obowiązkowego przeglądu technicznego posiadanej kasy.

Oferujemy pełną instalację kas wraz z fiskalizacją i szkoleniem!:

-Kasy fiskalne online Zabrze

-Kasy fiskalne online Gliwice

-Kasy fiskalne online Rybnik

-Kasy fiskalne online Strzelce opolskie

-Kasy fiskalne online Katowice

-Kasy fiskalne online Bytom


Państwowe dofinansowanie 90%


Resort finansów wspomaga przedsiębiorców, którzy nie mają wolnych środków na modernizacje kas. Nowe przepisy przewidują refundację w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł tylko w przypadku kupna całkowicie nowej kasy. Ministerstwo finansów chce w ten sposób promować nowe typy kas online.

Wydłużenie okresu zwrotu ulg przeznaczonych na zakup kas online

Zgodnie z nowelizacją nastąpić miałoby wydłużenie okresu do zwrotu przez podatników odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z 3 do 4 lat.


Według szacunków Ministerstwa Finansów wprowadzenie kas online ma spowodować uszczelnienie systemu, oraz co z tym idzie wpłynięcie do budżetu państwa dodatkowych 11 mld zł.